پروژه طراحی ۲ صفحه HTML از روی تصویر شامل چه جزئیاتی است:

سلام. ۲ عدد تصویر دارم که فاقد فایل PSD هستند و می خوام از روی اینا HTML طراحی بشه.


بودجه مورد نظر : ۱۵۰ الی ۱۸۰ هزار تومان

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10071 میانگین امتیاز
  • 15675
   HTML
  • 595
   jQuery
  • 13945
   CSS
  در 3 روز
 • 2351 میانگین امتیاز
  • 2015
   HTML
  • 1185
   jQuery
  • 3855
   CSS
  در 3 روز
 • 1596 میانگین امتیاز
  • 1610
   HTML
  • 184
   jQuery
  • 2994
   CSS
  در 5 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 300
   HTML
  • 0
   jQuery
  • 150
   CSS
  در 7 روز