پروژه طراحی ۲ صفحه HTML از روی تصویر شامل چه جزئیاتی است:

سلام. ۲ عدد تصویر دارم که فاقد فایل PSD هستند و می خوام از روی اینا HTML طراحی بشه.


بودجه مورد نظر : ۱۵۰ الی ۱۸۰ هزار تومان

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18520 میانگین امتیاز
  • 28230
   HTML
  • 765
   jQuery
  • 26565
   CSS
  در 3 روز
 • 3946 میانگین امتیاز
  • 3595
   HTML
  • 2085
   jQuery
  • 6160
   CSS
  در 3 روز
 • 2096 میانگین امتیاز
  • 1610
   HTML
  • 184
   jQuery
  • 4494
   CSS
  در 5 روز
 • 1500 میانگین امتیاز
  • 1500
   HTML
  • 0
   jQuery
  • 3000
   CSS
  در 2 روز