پروژه پروژه فصل چهار شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روان و بدون ترجمه ماشینی


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 3581 میانگین امتیاز
    • 3581
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 3 روز