پروژه CHERENG (Lurish - English Dictionary app) شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به طراحی یک نرم افزار اندرویید دیکشنری مختصر لری به انگلیسی، با آوانویسی ویژه و قابلیت جستجوی دوطرفه واژگان، و ارائه آن پس از طراحی در مارکتهای مایکت، بازار، و درصورت امکان اپ ستور+ قابلیت بروزرسانی نرم افزار و قابلیت نصب آن در وبسایت برای امکان دانلود نرم افزار

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6155 میانگین امتیاز
  • 5780
   Android
  • 6530
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز