پروژه تهیه و ویرایش محتوی جهت وب سایت گردشگری به زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

پروژه در مورد یک وب سایت گردگشری به زبان انگلیسی میباشد. یک سری مختوی تهیه شده که نیازمند ویرایش بوده و یک سری موضوع هم جهت تهیه قسمت بلاگ و سایر قسمت ها وجود دارند . 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21741 میانگین امتیاز
  • 21741
   مقاله نویسی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 2326 میانگین امتیاز
  • 2326
   مقاله نویسی
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 15 روز