پروژه طراحی موشن گرافیک شامل چه جزئیاتی است:

جهت اطلاع رسانی نیاز به موشن گرافیک داریم با نریشن داریم. تا حدودی روی سناریو کار کردیم و احتمالا نیاز به کاراکتر نداریم. نمیخوایم زمانش از یک دقیقه بیشتر باشه. برامون مهمه که نمونه کار داشته باشید و روی سناریو کار بشه تا پیام اصلی به مخاطب رسونده بشه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12270 میانگین امتیاز
  • 15325
   انیمیشن
  • 9215
   موشن گرافیک
  در 6 روز
 • 6950 میانگین امتیاز
  • 6700
   انیمیشن
  • 7200
   موشن گرافیک
  در 7 روز
 • 2390 میانگین امتیاز
  • 2270
   انیمیشن
  • 2510
   موشن گرافیک
  در 5 روز
 • 465 میانگین امتیاز
  • 770
   انیمیشن
  • 160
   موشن گرافیک
  در 5 روز