پروژه بنر تبلیغاتی جذاب برای اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

بنر تبلیغاتی برای اینستاگرام میخواستم که کلیک خورش زیاد باشه 

جذاب باشه

کاربر و درگیر کنه

و باعث بشه افراد به پیج من بیان


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13137 میانگین امتیاز
  • 676
   طراحی بنر
  • 25598
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 470 میانگین امتیاز
  • 470
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 4050 میانگین امتیاز
  • 1983
   طراحی تبلیغات
  • 2583
   طراحی بنر
  • 608
   Flash
  • 11027
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 575 میانگین امتیاز
  • 280
   طراحی بنر
  • 870
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز