پروژه پروپوزال و ترجمه مقاله شامل چه جزئیاتی است:

مقاله نویسی و ترجمه مخصوص کیانوش.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 2178 میانگین امتیاز
    • 2178
      مقاله نویسی
    در 3 روز