پروژه انیمیشن معرفی محصول حوزه برق شامل چه جزئیاتی است:

تولید انیمیشن معرفی یک محصول در حوزه برق.

نمونه ویدیو خارجی این محصول به این پروژه اضافه شده است.

ترکیب ویدیو رئال با انیمیشن ایده آل است اما کلا انیمیشن هم قابل قبول.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13760 میانگین امتیاز
  • 13760
   انیمیشن
  در 3 روز
 • 13405 میانگین امتیاز
  • 13405
   انیمیشن
  در 6 روز
 • 7160 میانگین امتیاز
  • 7160
   انیمیشن
  در 10 روز
 • 385 میانگین امتیاز
  • 385
   انیمیشن
  در 20 روز