پروژه انیمیشن معرفی محصول حوزه برق شامل چه جزئیاتی است:

تولید انیمیشن معرفی یک محصول در حوزه برق.

نمونه ویدیو خارجی این محصول به این پروژه اضافه شده است.

ترکیب ویدیو رئال با انیمیشن ایده آل است اما کلا انیمیشن هم قابل قبول.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15555 میانگین امتیاز
  • 15555
   انیمیشن
  در 6 روز
 • 385 میانگین امتیاز
  • 385
   انیمیشن
  در 20 روز
 • 2270 میانگین امتیاز
  • 2270
   انیمیشن
  در 4 روز
 • 2200 میانگین امتیاز
  • 2200
   انیمیشن
  در 12 روز