پروژه ترجمه مقاله و متن و کتاب شامل چه جزئیاتی است:

با سلام خدمت مترجمین و نویسندگان محترم مجموعه ای از ترجمه های مختلف روزانه را در اختیار شما قرار خواهیم داد که می توانید با ارسال آن ها کسب درآمد کنید.. متون در مورد تمامی موارد هستند. مقالات از 1000 تا 2000 کلمه خواهد بود و پس از هر ده مقاله تسویه کامل انجام خواهد شد.

   برای شروع متن زیر را ترجمه و ارسال بفرمایید ممنو.ن.

The increase in costs is said to have been attributed to the large OLED display which costs $80.50 versus $77.27 for the 5.8-inch display last year. However it could have cost more but according to Al Cowsky, who oversees the cost analysis at TechInsights, told Reuters that it is because Apple had moved some components related to 3D Touch.

That being said, these cost estimates should be taken with a grain of salt. While the components could indeed cost that much, there are other factors that should be taken into consideration, such as the costs of R&D, staff salary, marketing, packaging, and etc. Unsurprisingly Apple has declined to comment on the report.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12366 میانگین امتیاز
  • 14157
   مقاله نویسی
  • 9940
   ترجمه
  • 13001
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 3912 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2594 میانگین امتیاز
  • 100
   مقاله نویسی
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 690 میانگین امتیاز
  • 540
   ترجمه
  • 840
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز