پروژه سامانه اشتراک گذاری محتوای تخصصی شامل چه جزئیاتی است:

سامانه اشتراک گذاری محتوای تخصصی

این سامانه با هدف ارتقاء سطح عمومی دانش تخصصی در زمینه های مختلف اقدام به فعالیت خواهد نمود.

این سامانه مبتنی بر کلاد بوده و از پایگاه های داده و بعضاً پراکنده استفاده خواهد کرد تا هزینه ی راه اندازی کاهش یابد و همچنین سطح خطا قابل کنترل قرار گیرد.

هسته ی اصلی این سامانه موتور جست و جو و نمایش محتوا خواهد بود که بر اساس الگوریتم ها تعریف شده محتوا را برای هر کاربر تهیه خواهد کرد . 

جهت تولید این سامانه بودجه ی شخصی و محدود اختصاص یافته که حتی المقدور با کمترین هزینه ی ممکن باید راه اندازی گردد .

این پروژه در چند مرحله زمانی انجام خواهد شد و بر اساس میزان دستیابی به اهداف ادامه خواهد یافت

در فاز اول طراحی و توسعه پایگاه داده و پلتفرم کلی درگاه پروژه بر بستر اینترنت اجرا خواهد شد

سایر فاز ها بنا به شرایط تعریف خواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1765 میانگین امتیاز
  • 750
   HTML
  • 0
   Java
  • 4060
   PHP
  • 225
   Python
  • 3790
   برنامه نویسی تح..
  در 50 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   Java
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز