پروژه ترجمه خلاصه کتاب - ترجمه خلاصه کتابهای تقریبا ۳۰۰۰ کلمه شامل چه جزئیاتی است:

سلام


متن های از خلاصه کتابهای غیر داستانی موجود است که به صورت میانگین هرکدام ۳۰۰۰ کلمه هستند. چون دقیقا باید حس مطالعه کتاب به مخاطبین دست بدهد احتیاج به مترجم و ویراستار ادبی داریم. لطفا اگر تجربه ای در ویرایش کتاب یا ترجمه کتاب دارید پیام دهید. متن ها دو گونه هستند. 

۱- در حال حاضر متن های ترجمه شده موجود می باشند و احتیاج به ویراستاری و اصلاحات نگارشی نهایی دارد.

۲- متن ها به صورت انگلیسی هستند و احتیاج به ترجمه و ویرایش می باشند.


بیش از ۳۰۰۰ تا فایل هست که نیاز به ترجمه و ویرایش داریم. 

برای قیمت و زمانبندی باید توافق صورت گیرد.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2694 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 30 روز
 • 2731 میانگین امتیاز
  • 2731
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1998 میانگین امتیاز
  • 2076
   ترجمه
  • 1921
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز