پروژه مدلسازی و تکمیل طراحی طرح 5 شامل چه جزئیاتی است:

سلام

پروژه یک طرح معماری 5 هست که من در گذشته انجام داده بودم و در حال حاضر قصد دارم ضمن تکمیل مدارک دو بعدی مدلسازی سه بعدی و رندرینگ انجام بشه. متاسفانه بخشی از فایل های پروژه از دست رفتند اما تصویر تمام مدارک به همراه فایل کد یک سری مدارک(چند پلان و یک نما) موجود هست.

از شما میخواهم که مدارک ناقص بر اساس تصاویری که ازشون دارم مجددا کشیده بشن (نما ها و مقاطع) و تکمیل بشن، مدل سه بعدی کار هم حاضر بشه و حین مدلسازی طراحی هم کمی تکمیل بشه. 


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16315 میانگین امتیاز
  • 31930
   3D Modelling
  • 8200
   3D Rendering
  • 24430
   3DS Max
  • 700
   معماری ساختمان
  در 20 روز
 • 3088 میانگین امتیاز
  • 4450
   3D Modelling
  • 1100
   3D Rendering
  • 4450
   3DS Max
  • 4340
   معماری ساختمان
  • 1100
   اتوکد
  در 16 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 400
   3D Modelling
  • 0
   3D Rendering
  • 400
   3DS Max
  • 0
   معماری ساختمان
  • 0
   اتوکد
  در 8 روز
 • 75 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Modelling
  • 150
   3D Rendering
  • 150
   3DS Max
  • 0
   معماری ساختمان
  در 14 روز