پروژه ترجمه متن با موضوع بازاریابی شامل چه جزئیاتی است:

فصلی از کتاب استراتژی بازاریابی که کلا 7-8 صفحه است و کلش را به پیوست کرده ام لازم است ترجمه شود. عجله ای برای ترجمه ندارم و تا مثلا دو هفته دیگر اگر دستم برسد مناسب است.

باعث زحمت عزیزان است که لطفا همراه پیشنهادهای خود، ترجمه ی دو جمله اول متن را هم ارسال بفرمایند.

تصریح شده 11 آبان 1397 13:27

بودجه مطلوبم کمتر از 100 تومان است. لطفا در متن پیشنهاد خود تصریح فرمایید.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1818 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2931 میانگین امتیاز
  • 3172
   ترجمه
  • 2690
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز