پروژه ایجاد وب سایت شخصی شامل چه جزئیاتی است:

یک وب سایت با سه زبان مختلف می خواهم که قسمت های زیر را داشته باشد.

1. اطلاعات شخصی 

2. پروژه های انجام شده با قابلیت اضافه کردن عکس، فیلم و فایل

3. فرم تماس

4. مدیریت محتوا

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 28379 میانگین امتیاز
  • 29174
   PHP
  • 30985
   CSS
  • 24980
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 16466 میانگین امتیاز
  • 14400
   PHP
  • 19900
   CSS
  • 15100
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز
 • 14443 میانگین امتیاز
  • 7079
   MySQL
  • 18635
   PHP
  • 14190
   CSS
  • 17869
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 11755 میانگین امتیاز
  • 11755
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز