پروژه سایت برای نابینایان و کم بینایان شامل چه جزئیاتی است:

این سایت برای نابینایان و کم بینایان است و باید استاندارهایی که در فایل زیر ارسال می شود در آن رعایت شود 

تمام جزییات در فایل ارسال شده موجود است ، این پروژه باید تا آخر آبان ماه آماده شود .

با تشکر .

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14420 میانگین امتیاز
  • 14420
   وردپرس
  در 15 روز
 • 4500 میانگین امتیاز
  • 4500
   وردپرس
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وردپرس
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وردپرس
  در 30 روز