پروژه ترجمه متن قرارداد خرید مستغلات به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

پروژه ترجمه قرارداد خرید ملک از انگلیسی به فارسی است.

متن قرارداد 7 صفحه و حدود 4400 کلمه می‌باشد.

زمان مورد انتظار برای ترجمه 3 روز است.

نمونه متن در پیوست قراردارد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21737 میانگین امتیاز
  • 18766
   ترجمه
  • 24709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 19691 میانگین امتیاز
  • 21469
   ترجمه
  • 17914
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 10230 میانگین امتیاز
  • 195
   ترجمه
  • 20265
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز