پروژه محتوا گذاری برای یک پیج اینستاگرام در زمینه مهاجرت شامل چه جزئیاتی است:

برای یک پیج اینستاگرام تازه تاسیس در زمینه مهاجرت به خارج کشور (ترکیه ، اروپا ، کانادا) نیاز به محتوا داریم.

کلیه محتواها را می خواهیم یکجا وارد پیج کنیم بنابراین محتوا گذار باید تعداد پست مورد نظر ما را یکجا تحویل دهد.

تعداد مورد نظر پست ها باید حداقل بین 25 تا 30 پست باشد.

پست های مورد نظر باید دارای حداقل یک عکس متناسب باشند.

پست ها باید جنبه تبلیغی و جذب مشتری داشته باشند.

پست ها باید محتوای کاملا متناسب با موضوعش داشته باشند.

پست ها ترجیحا باید خلاصه شده و کوتاه باشند.

پس از انتخاب فریلنسر موضوعات مورد نظرمان را به وی خواهیم داد. کلا پنج یا شش موضوع مورد نظر ما می باشد که وی باید از هر موضوع پنج تا شش پست مرتبط با آن به ما تحویل دهد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 354 میانگین امتیاز
  • 0
   شبکه اجتماعی
  • 708
   مقاله نویسی
  در 15 روز
 • 732 میانگین امتیاز
  • 1340
   مقاله نویسی
  • 125
   نوشتن توضیحات م..
  در 8 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 0
   شبکه اجتماعی
  • 750
   مقاله نویسی
  • 0
   بازاریابی از طر..
  در 10 روز
 • 1092 میانگین امتیاز
  • 520
   مقاله نویسی
  • 1664
   نوشتن توضیحات م..
  در 10 روز