پروژه طراحی پروفایل کاربری شامل چه جزئیاتی است:

پروژه پیرامون طراحی صفحات پروفایل وبسایت است که شامل دو بخش پروفایل کاربری و پروفایل فروشندگان می باشد. این پروژه در ادامه پروژه طراحی رابط کاربری وبسایت است که توسط همین فریلنسر انجام شد. توضیحات بیشتر برای ایشان ارسال شده است.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7290 میانگین امتیاز
  • 7240
   طراحی گرافیک
  • 7340
   طراحی واسط کارب..
  در 30 روز