پروژه ترجمه حدود 9000 کلمه از فارسی به انگلیسی فوری شامل چه جزئیاتی است:

به یک مترجم حرفه ای برای ترجمه 9000 جمله نیازمندیم
استفاده از ترجمه ماشینی به هر شکلی ممنوع است. جملات ساده است و این پروژه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بزرگ است
فقط کیفیت ترجمه و همچنین سرعت ترجمه بسیار مهم است لطفا فقط مترجمین حرفه ای و دارای نمونه کار درخواست بدن
ترجمه باید روز 29 آبان تحویل داده شود در صورت رضایت طرفین کار ادامه دار خواهد بود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7139 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 3517 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 1276
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1800
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز