پروژه تبدیل رزومه به استانداردهای جهانی به زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

از افراد مسلط به زبان انگلیسی که با پژوهشگری و همچنین استانداردهای جهانی نوشتن رزومه (جهت اشتغال یا معرفی کلی فرد)  آشنایی کامل دارند دعوت می کنم تا به تبدیل این رزومه به زبان انگلیسی و مطابق با استانداردهای روز جهان در دو نسخه ورد و پی دی اف پیشنهادات خود رو ارسال کنند.
این رزومه همچنین با همان فرمت به زبان فارسی نیز بایست ارایه شود.

*فایل رزومه فعلی به ‍پیشنهادکننده در محیط گفتگو ارسال خواهد شد و نواقص توسط پیشنهادکننده اعلام و سپس اطلاعات لازم ارایه خواهد شد.
*حوزه کاری در رزومه، موضوع امنیت سایبری می باشد.
*به جهت امکان تعریف بودجه کمتر از بکصد هزار تومان نبود، این قیمت درج شده است و تنها به پیشنهادات معقول رسیدگی می شود.تصریح شده 03 آذر 1397 16:02

عنوان تغییر کند به: نگارش رزومه و CV طبق استاندارد جهانی به زبان انگلیسی


توضیحات ‍پروژه تغییر کند به:


از افراد مسلط به زبان انگلیسی که با پژوهشگری و همچنین استانداردهای جهانی و فرمت کلی نوشتن رزومه و CV (جهت اشتغال یا معرفی کلی فرد)  آشنایی کامل دارند دعوت می کنم تا برای نگارش رزومه و CV به زبان انگلیسی و مطابق با استانداردهای روز جهان در دو نسخه ورد و پی دی اف پیشنهادات خود رو ارسال کنند.


*فایل رزومه فعلی به ‍پیشنهادکننده در محیط گفتگو ارسال خواهد شد و نواقص توسط پیشنهادکننده اعلام و سپس اطلاعات لازم ارایه خواهد شد.

*حوزه کاری در رزومه، موضوع امنیت سایبری می باشد.

*به جهت امکان تعریف بودجه کمتر از یکصد هزار تومان نبود، این قیمت درج شده است و تنها به پیشنهادات معقول رسیدگی می شود.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 910 میانگین امتیاز
  • 100
   رزومه کاری
  • 2430
   ترجمه
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 2897 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 1712
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 140 میانگین امتیاز
  • 140
   ترجمه
  در 2 روز
 • 355 میانگین امتیاز
  • 374
   ترجمه
  • 336
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز