پروژه طراحی لوگو تایپ فارسی شامل چه جزئیاتی است:

لوگو تایپ فارسی برای نام تجاری " دوین دنت "
رنگ لوگو آبی فیروزه ای یا سبز تیفانی می باشد. لوگو اصلی طراحی شده است و این تایپ برای تهیه مهر شرکت می باشد.
فعالیت شرکت مرتبط با تجهیزات دندانپزشکی، دندانسازی و دندان است.
سادگی و شفافیت نام برند مد نظر می باشد.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14016 میانگین امتیاز
  • 12783
   تصویرسازی
  • 13807
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15458
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 10616 میانگین امتیاز
  • 11081
   طراحی آیکون
  • 8517
   ادوبی ایلاستریت..
  • 12251
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 2220 میانگین امتیاز
  • 1780
   طراحی آیکون
  • 2020
   تصویرسازی
  • 2020
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3060
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 2971 میانگین امتیاز
  • 2081
   طراحی آیکون
  • 1751
   تصویرسازی
  • 3051
   ادوبی ایلاستریت..
  • 5001
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز