پروژه طراحی لوگو تایپ فارسی شامل چه جزئیاتی است:

لوگو تایپ فارسی برای نام تجاری " دوین دنت "
رنگ لوگو آبی فیروزه ای یا سبز تیفانی می باشد. لوگو اصلی طراحی شده است و این تایپ برای تهیه مهر شرکت می باشد.
فعالیت شرکت مرتبط با تجهیزات دندانپزشکی، دندانسازی و دندان است.
سادگی و شفافیت نام برند مد نظر می باشد.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17299 میانگین امتیاز
  • 15933
   تصویرسازی
  • 17067
   ادوبی ایلاستریت..
  • 18898
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 8402 میانگین امتیاز
  • 7400
   طراحی آیکون
  • 7940
   تصویرسازی
  • 8190
   ادوبی ایلاستریت..
  • 10080
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 13122 میانگین امتیاز
  • 13587
   طراحی آیکون
  • 11023
   ادوبی ایلاستریت..
  • 14757
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 852 میانگین امتیاز
  • 430
   طراحی آیکون
  • 480
   تصویرسازی
  • 710
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1790
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز