پروژه پروژه ساده جاوا اسکریپت شامل چه جزئیاتی است:

سلام دوستان عزیز

یک متغییر در جاوااسکریپت به شکل زیر داریم:
var a= [

                                { text: 'Testq', value: 'test' },

                                { text: 'Testq2', value: 'test2' } ,

                                { text: 'Test3', value: 'test3' }

                            ];
متغییر دوم هم یک استرینگ است
var b = 'Testq';
می خواهیم مواردی در text متغییر a داری مقدار b نیستند رو حذف کنیم
برای مثال بالا خروجی باید به شکل زیر باشه:
c= [

                                { text: 'Testq', value: 'test' },

                                { text: 'Testq2', value: 'test2' } ,

                            ];

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5990 میانگین امتیاز
  • 8040
   Javascript
  • 3940
   jQuery
  در 1 روز
 • 1270 میانگین امتیاز
  • 1540
   Javascript
  • 1000
   jQuery
  در 1 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   Javascript
  در 1 روز
 • 215 میانگین امتیاز
  • 150
   Javascript
  • 280
   jQuery
  در 1 روز