پروژه وبمستر برای سایت و بهبود سئو داخلی ،سرعت و ..برای سایت archi شامل چه جزئیاتی است:

ایجاد وبمستر و بهبود سئو داخلی مانند سرعت و بررسی کلی برای یک سایت وردپرسی archi 

به طوری که سرعت سایت به زیر 2 ثانیه برسد و تمام ایرادات سئوی داخلی بنا به گزارشات گرفته شود.

همچنین وبمستر و گوگل آنالکتیک نصب شود 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2115 میانگین امتیاز
  • 1422
   SEO
  • 2808
   وردپرس
  در 2 روز
 • 716 میانگین امتیاز
  • 1277
   SEO
  • 155
   وردپرس
  در 10 روز
 • 917 میانگین امتیاز
  • 794
   SEO
  • 1040
   وردپرس
  در 2 روز
 • 485 میانگین امتیاز
  • 30
   SEO
  • 940
   وردپرس
  در 3 روز