پروژه وبمستر برای سایت و بهبود سئو داخلی ،سرعت و ..برای سایت archi شامل چه جزئیاتی است:

ایجاد وبمستر و بهبود سئو داخلی مانند سرعت و بررسی کلی برای یک سایت وردپرسی archi 

به طوری که سرعت سایت به زیر 2 ثانیه برسد و تمام ایرادات سئوی داخلی بنا به گزارشات گرفته شود.

همچنین وبمستر و گوگل آنالکتیک نصب شود 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3867 میانگین امتیاز
  • 1927
   SEO
  • 5808
   وردپرس
  در 2 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  • 550
   وردپرس
  در 2 روز
 • 1420 میانگین امتیاز
  • 30
   SEO
  • 2810
   وردپرس
  در 3 روز
 • 2370 میانگین امتیاز
  • 2370
   وردپرس
  در 5 روز