پروژه ویراستاری متن انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

یک متن سه صفحه ای به زبان انگلیسی نوشته شده است، در حوزه کامپیوتر و مدیریت. 

این پروژه برای ویراستاری از نظر ادبی و گرامری هست که مطمئن شویم با ادبیات انگلیسی همخوانی دارد و کلا با لحن فارسی انگلیسی نوشته نشده باشد. شاید نیاز به بازنویسی بخشی از متن وجود داشته باشد، البته بخشی از متن، از متون انگلیسی عینا برداشته شده است. 

تعداد کلمات 1050 کلمه است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5115 میانگین امتیاز
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 1800 میانگین امتیاز
  • 1800
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز