پروژه تنظیم قرارداد مشارکت کاری شامل چه جزئیاتی است:

به نام خدا

نیاز به تنظیم قرارداد کاری با یک شخص به صورت مشارکت درصدی از درآمد شرکت دارم به این صورت که درصدی از فروش شرکت به ایشان اختصاص می یابد. 

این قرارداد باید به شکلی تنظیم گردد که همه سرمایه و امکانات از طرف یک نفر و کار و مدیریت یک بخش از طرف دیگر باشد.

با سپاس

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 444 میانگین امتیاز
  • 444
   قراردادها
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   قراردادها
  • 0
   حقوق و دستمزد
  در 7 روز