پروژه نوشتن مقاله تخصصی در زمینه کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند یک نویسنده مقاله متخصص در زمینه کامپیوتر هستیم.

جزییات لازم به فریلنسر توضیح داده میشود.

لطفا هنگام ارسال پیشنهاد، نمونه کار مقاله  هم ارسال کنید.

اگر در زمینه نوشتن مقاله پژوهشی تخصص دارید در ارسال پیشنهاد خود ذکر کنید و نمونه مقاله و کنفرانس یا ژورنالی که مقاله در آن شرکت داده شده را بیان کنید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4150 میانگین امتیاز
  • 4150
   مقاله نویسی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 30 روز
 • 2178 میانگین امتیاز
  • 2178
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   مقاله نویسی
  در 7 روز