پروژه ترجمه از زبان هلندی یا انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ما یک متن هزار واژه ای داریم که میخواهیم از زبان هلندی (Duch) یا زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شود.

مترجم باید کاملاً به متن وفادار باشد و متن را به زبان فارسی با کیفیت عالی ترجمه کند.

نمونۀ متن را در فایل پیوست مشاهده کنید.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9822 میانگین امتیاز
  • 8407
   ترجمه
  • 11238
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 7030 میانگین امتیاز
  • 195
   ترجمه
  • 13865
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 3841 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 868 میانگین امتیاز
  • 368
   ترجمه
  • 1368
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز