پروژه صفحه آرایی، برش فایل صوتی و متن، گذاشتن جای خالی و تصویر شامل چه جزئیاتی است:

تدوین و صفحه آرایی 300  صفحه در نرم افزار اختصاصی ساده ما
قبل از هرچیز نتیجه تعیین سطح رایگان خود در سایت tracktest.eu را برای ما بفرستید چون باید سطح زبانتون خوب باشه.
سپس لینک نصب نرم افزار را می دهیم تا با آن آشنا شوید.
برای شروع 5 صفحه را انجام می دهید و در صورت تایید ما، پرداخت امن انجام می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   نوشتن کتاب
  در 20 روز
 • 540 میانگین امتیاز
  • 540
   نوشتن کتاب
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 60 روز