پروژه ترجمه متن عمومی ۸۰۰۰ کلمه ای شامل چه جزئیاتی است:

سلام دوستان ی متن ۸۰۰۰ کلمه ای عمومی هستش که مدیتیشنه در واقع

ترجمه ها رو میخوام بازنویسی کنم اینکه روان باشه خیلی مهمه برام

دفعه پیش تجربه سختی داشتم کیفیت و قیمت هر دو مهمه و البته سرعت

لطفا قیمت براساس هر کلمه بدید یا کلی

قسمتی از متن

To allow the care and the concerns of the day.

To just slip away

and as your mind continues to sink to drift down

into a state of peace

to just let go for a while.

Relaxing

without knowing

without caring

but just drifting into a state of

and sometimes people can relax deeply

listen to the sound of music

becoming aware of the no sound

letting them pass through

as you continue to rely

because music can create a soothing sound in the background of the mind

and you may be conscious

لطفا پیشنهادات همراه با ترجمه قسمتی یا همه متن بفرستید

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9324 میانگین امتیاز
  • 9774
   ترجمه
  • 8875
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2436 میانگین امتیاز
  • 2442
   ترجمه
  • 2430
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز