پروژه صفحه آرایی و طراحی جلد گزارش کارشناسی شامل چه جزئیاتی است:

یک گزارش کارشناسی با حجم 27 صفحه آ4 نیازمند صفحه آرایی و طراحی جلد و پشت جلد است.

در زمینه طراحی داخلی صفحات توجه به نکات زیر لازم است:

- سوتیتر: در حاشیه صفحات. (سمت راست صفحه راست ، سمت چپ صفحه چپ) المان مورد استفاده در سوتیتر لازم است کاملا وزین بوده و متناسب با یک گزارش کارشناسی رسمی باشد.

- صفحه دارای قاب باشد

- در کنار هر تیتر در متن یک المان ثابت استفاده شود که متناسب با فضای گزارش رسمی کارشناسی باشد

- المان‌های سوتیتر و آغاز تیتر و قاب متناسب هم باشد.

در زمینه طرح جلد موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

نمونه طرح جلد های قبلی پیوست شده است. شکل طرح جلد مشابه قبلی ها باشد.

طراحی جلد

- لوگو مجموعه بالا سمت راست

- عنوان گزارش درج شود

- شماره گزارش درج شود

- نسخه گزارش درج شود

- فصل انشتار درج شود

پشت جلد

- یافته‌های کلیدی گزارش بدون بولت بندی نگارش شود (از طرف کارفرما مشخص می‌شود)

- لوگو مجموعه

- آدرس سایت

- آدرس نشانی

- تلفن

پشت پشت جلد

- معرفی سایر گزارش‌های مجموعه(4 عدد)


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3475 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی این‌دیزای..
  • 6951
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 800 میانگین امتیاز
  • 1600
   ادوبی این‌دیزای..
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 950 میانگین امتیاز
  • 950
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز