پروژه ترجمه محتوای علوم انسانی شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه شامل 18 صفحه متن و جدول می باشد که تقریبا در هر صفحه 20% موارد تکراری هستند. متن مربوط به علوم انسانی بوده و نیازمند آشنایی مترجم با اصطلاحات مرتبط با این حوزه می باشد. ترجمه انجام شده به لحاظ ظاهری مطابق فایل اصلی طراحی و ارائه شود. فایل آپلود شده یک صفحه از متن مورد ترجمه بوده و از قسمت هایلایت شده می توان به عنوان نمونه ترجمه استفاده نمود. مهلت ارائه تا جمعه 30 آذر 97 بوده و مبلغ پیشنهادی انجام کار حدود 100 هزار تومان می باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5979 میانگین امتیاز
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 3581 میانگین امتیاز
  • 3581
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز