پروژه دستيار پروژه مسلط به زبان انگليسى شامل چه جزئیاتی است:

باتوجه به بهره گيرى از فريلنسرهاى متعدد به يك مدير پروژه جدى، مصمم و مسلط به زبان دارم.

مدت پروژه ٧٠ روز

پىگيرى و تذكرات زمانبندى، فنى و علمى لازم به فريلنسرها

پرداخت امن هفتگى

قبل از ارسال پيشنهاد در TrackTest.eu تعيين سطح رايگان داده و لينك آن را همراه با پيشنهاد ارسال كنيد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4742 میانگین امتیاز
  • 4742
   دستیار مجازی
  در 70 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   دستیار مجازی
  در 70 روز
 • 480 میانگین امتیاز
  • 480
   زمانبندی پروژه
  • 480
   مدیریت پروژه
  در 70 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   زمانبندی پروژه
  در 70 روز