پروژه ترجمه متن داستانی 800کلمه ای از فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه متن داستانی 800کلمه ای از فارسی به انگلیسی با حفظ روایت داستانی، روان و سلیس

کیفیت ترجمه بسیار مهم است لطفا فقط مترجمین حرفه ای درخواست بدن

 لطفا متن فارسی ضمیمه شده را که حدود 60 کلمه از کل متن است ترجمه و به همراه پیشنهاد خود ارسال نمایید. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5115 میانگین امتیاز
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 320 میانگین امتیاز
  • 320
   ترجمه فارسی به..
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز