پروژه ترجمه مطلبی با عنوان "مبانی اقتصاد" از فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

ما مطلبی رو آماده کردیم در رابطه با "مبانی اقتصاد" که 4177 واژه است و فایل pdf آن پیوست می‌باشد.

می‌خواهیم به انگلیسی بسیار روان و با کیفیت ترجمه شود. لذا تسلط و احاطه مترجم بر موضوع نیز اهمیت دارد.

فریلنسرهای عزیز توجه فرمائید که ارائه نمونه ترجمه از همین متن بسیار حائز اهمیت است. نمونه ترجمه باید از دو پاراگراف اول مبحث "تولید ناخالص داخلی (GDP)" باشد.

در مورد مهلت تحویل، دو الی سه هفته آینده مورد نظر است، لذا پیشنهادها می‌توانند در این بازه قرار گیرند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7139 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5115
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز
 • 1315 میانگین امتیاز
  • 2430
   ترجمه
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 3517 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 1276
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 2897 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 1712
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز