پروژه ترجمه حرفه ای قالب وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه حرفه ای و تمیز قالب ورد پرس  و راست چین کردن قالب و فارسی سازی کردن حرفه ای قالب وردپرس

داشتن نمونه کار مهم است

زمان در تحویل پروژه اهمیت دارد


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12272 میانگین امتیاز
  • 9632
   PHP
  • 14913
   وردپرس
  در 2 روز
 • 1726 میانگین امتیاز
  • 4630
   PHP
  • 550
   وردپرس
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 553 میانگین امتیاز
  • 806
   وردپرس
  • 300
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1291 میانگین امتیاز
  • 450
   PHP
  • 3273
   وردپرس
  • 152
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز