پروژه ترجمه حرفه ای قالب وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه حرفه ای و تمیز قالب ورد پرس  و راست چین کردن قالب و فارسی سازی کردن حرفه ای قالب وردپرس

داشتن نمونه کار مهم است

زمان در تحویل پروژه اهمیت دارد


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4430 میانگین امتیاز
  • 3052
   PHP
  • 5808
   وردپرس
  در 2 روز
 • 1726 میانگین امتیاز
  • 4630
   PHP
  • 550
   وردپرس
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1091 میانگین امتیاز
  • 150
   PHP
  • 2973
   وردپرس
  • 152
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1293 میانگین امتیاز
  • 619
   PHP
  • 1968
   وردپرس
  در 2 روز