پروژه تبدیل PSD به HTML شامل چه جزئیاتی است:

تبدیل یک قالب PSD به HTML با کیفیت و کد نویسی استاندارد css مجزا صفحه اصلی وب سایت تصویر مربوط به صفحه مروبطه : http://file.ponisha.ir/Download/e037d6805bcb735aa56c6895d7ebc603/pahlavanian.jpg

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8700 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 17400
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 1680 میانگین امتیاز
  • 1680
   HTML
  • 1680
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز
 • 273 میانگین امتیاز
  • 556
   HTML
  • 0
   HTML5
  • 300
   CSS
  • 256
   PSD به HTML
  • 256
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 0
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  • 180
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز