پروژه تشخصی موضوع و طبقه بندی یک متن TEXT CLASSIFICATION شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به یک اسکریپت دارم که براساس دیتاست های موجود مثل همشری - تی نیوز . و...

بتواند یک متن را ارزیابی کند و موضوع متن را تشخصی دهد


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1270 میانگین امتیاز
  • 1270
   Python
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  • 0
   پردازش داده ها
  در 10 روز
 • 2900 میانگین امتیاز
  • 2900
   Python
  در 7 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 900
   Python
  • 0
   پردازش داده ها
  در 15 روز