پروژه تئوری‌ ساختار یافته شامل چه جزئیاتی است:

 یک فایل تصویر و ۳ فایل PDF ضمیمه شده‌ است. 

باید چند مقاله مطالعه بشه که در این مقالات در ارتباط با structuration theiry و بکارگیری این تئوری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی باشه. با توجه به این مقالات باید به ۶ سوال پاسخ داده بشود. (سوالات تقریبا تحلیلی هستند و باید با توجه به مقالات مطالعه شده، پاسخ تحلیل شود) برای درک کردن صورت سوال، سه فایل برای شما پیوست می‌شود، که در آنها توضیحاتی درباره پرسش‌های و متن و نحوه پاسخ به آنها و تعریف تئوری و شبه تئوری وجود دارد.

برای پاسخ به سوال ۴، با توجه به اینکه خاستگاه این تئوری علوم اجتماعی است، باید با توجه به مقالات مطالعه شده، تحلیل شود که این تئوری چگونه در سیستم‌های اطلاعاتی اقتباس شده، و چگونه از این تئوری در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی استفاده شده است.

در ارتباط با سوال ۵: هر تئوری مفهوم، هر مفهوم تعدادی سازه و هر سازه تعدادی متغیر دارد که باید مشخص شوند.

در ارتباط با سوال ۶: فایلی در ارتباط با سوالات وتن و نحوه پاسخ به آنها پیوست شده.

در ارتباط با سوال ۹: فایلی در ارتباط تشخیص نظریه از شبه نظریه ارسال می‌شود.

تذکر: در متن ارجاع منابع مشخص باشد.

تذکر ۲ : 

https://is.theorizeit.org/wiki/Structuration_theory

از این ویکی هم می توان برای آشنایی اولیه با این تئوری، و پیدا کردن برخی از مقالات که از این تئوری در سیستم های اطلاعاتی استفاده کرده اند، استفاده کرد

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 95 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 190
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   نگارش دانشگاهی
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز