پروژه پروژه هوش مصنوعی شامل چه جزئیاتی است:

با استفاده از زبان برنامه نویسی c# بازی دوز را با استفاده از درخت MinMax و هرس آلفا بتا پیاده سازی کنید.

توضیحات پروژه را میتوانید از فایل pdf ببینید.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 345 میانگین امتیاز
  • 365
   C Sharp Program..
  • 325
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4264 میانگین امتیاز
  • 2695
   C Sharp Program..
  • 5834
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 3155 میانگین امتیاز
  • 1860
   C Sharp Program..
  • 4450
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 305 میانگین امتیاز
  • 300
   C Sharp Program..
  • 310
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز