پروژه طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی و لیزر موهای زائد

کلینیک لیزا

پوست، لیزر زیبایی

اصل لوگو برای کلمه ی لیزا میباشد.

کلینیک و قسمت پوست مو زیبایی قابل حذف و اضافه باشند

طراحی متنی و ساده و خوانا نیاز است. نمیخوام پیچیده یا طرح دار باشد. به صورت افقی 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 26517 میانگین امتیاز
  • 21194
   طراحی آیکون
  • 23924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 49139
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 14775 میانگین امتیاز
  • 17223
   تصویرسازی
  • 18357
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3335
   طراحی لوگو
  • 20188
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 8788 میانگین امتیاز
  • 9780
   طراحی آیکون
  • 10320
   تصویرسازی
  • 10750
   ادوبی ایلاستریت..
  • 450
   طراحی لوگو
  • 12640
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 6922 میانگین امتیاز
  • 6750
   طراحی آیکون
  • 8000
   تصویرسازی
  • 8100
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1500
   طراحی لوگو
  • 10260
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز