پروژه طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی و لیزر موهای زائد

کلینیک لیزا

پوست، لیزر زیبایی

اصل لوگو برای کلمه ی لیزا میباشد.

کلینیک و قسمت پوست مو زیبایی قابل حذف و اضافه باشند

طراحی متنی و ساده و خوانا نیاز است. نمیخوام پیچیده یا طرح دار باشد. به صورت افقی 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21700 میانگین امتیاز
  • 19644
   طراحی آیکون
  • 21014
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11014
   طراحی لوگو
  • 35129
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 12438 میانگین امتیاز
  • 14383
   تصویرسازی
  • 15607
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2505
   طراحی لوگو
  • 17258
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 3976 میانگین امتیاز
  • 4160
   طراحی آیکون
  • 4600
   تصویرسازی
  • 4600
   ادوبی ایلاستریت..
  • 450
   طراحی لوگو
  • 6070
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 6562 میانگین امتیاز
  • 6300
   طراحی آیکون
  • 7550
   تصویرسازی
  • 7650
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1500
   طراحی لوگو
  • 9810
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز