پروژه طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی و لیزر موهای زائد

کلینیک لیزا

پوست، لیزر زیبایی

اصل لوگو برای کلمه ی لیزا میباشد.

کلینیک و قسمت پوست مو زیبایی قابل حذف و اضافه باشند

طراحی متنی و ساده و خوانا نیاز است. نمیخوام پیچیده یا طرح دار باشد. به صورت افقی 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 28017 میانگین امتیاز
  • 23194
   طراحی آیکون
  • 25924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 51139
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 15696 میانگین امتیاز
  • 17750
   طراحی آیکون
  • 18990
   تصویرسازی
  • 18920
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1450
   طراحی لوگو
  • 21370
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 18063 میانگین امتیاز
  • 21233
   تصویرسازی
  • 22567
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3905
   طراحی لوگو
  • 24548
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 7432 میانگین امتیاز
  • 7250
   طراحی آیکون
  • 8500
   تصویرسازی
  • 8600
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1500
   طراحی لوگو
  • 11310
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز