پروژه طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای کلینیک زیبایی و لیزر موهای زائد

کلینیک لیزا

پوست، لیزر زیبایی

اصل لوگو برای کلمه ی لیزا میباشد.

کلینیک و قسمت پوست مو زیبایی قابل حذف و اضافه باشند

طراحی متنی و ساده و خوانا نیاز است. نمیخوام پیچیده یا طرح دار باشد. به صورت افقی 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31017 میانگین امتیاز
  • 24694
   طراحی آیکون
  • 28924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 58639
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 35235 میانگین امتیاز
  • 40300
   طراحی آیکون
  • 40912
   تصویرسازی
  • 42152
   ادوبی ایلاستریت..
  • 5512
   طراحی لوگو
  • 47302
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 32251 میانگین امتیاز
  • 35343
   تصویرسازی
  • 41397
   ادوبی ایلاستریت..
  • 8015
   طراحی لوگو
  • 44252
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 4715 میانگین امتیاز
  • 3586
   طراحی آیکون
  • 1044
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1890
   طراحی لوگو
  • 12341
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز