پروژه فیلم مراحل نوشتن حروف و کلمه ها به صورت فیلم و خروجی تصویری شامل چه جزئیاتی است:

می خواهیم فرایند نوشتن حروف اعداد و کلمه ها از لحظه ای که قلم بر روی کاغذ قرار می گیرد تا انتهای حرف یا کلمه را به صورت خروجی فیلم و گیف داشته باشیم.
در افتر افکتس چنین چیزی امکان پذیر هست اما برای ما زمان بر است. یا طراحی مورد نظر برای ما انجام شود(حدود 300 کلمه)  یا اینکه برنامه بهتری معرفی و آموزش داده شود.

داده های ورودی ما برای برنامه هم به صورت فونت نوشتاری و هم به صورت فایل png خواهد بود.

نمونه ای از خروجی گرفته شده با فونت پیوست درخواست است.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7425 میانگین امتیاز
  • 3480
   ادوبی افتر افکت..
  • 11370
   انیمیشن
  در 3 روز
 • 1825 میانگین امتیاز
  • 2500
   ادوبی افتر افکت..
  • 1150
   انیمیشن
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی افتر افکت..
  در 4 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی افتر افکت..
  • 500
   انیمیشن
  در 7 روز