پروژه طراحی مدار و شبیه سازی با hspice شامل چه جزئیاتی است:

پروژه طراحی یک مدار تقویت کننده الکترونیکی و سپس تقویت کننده را در نرم افزار hspice شبیه سازی کنید و نتایج بدست آمده را با مقدار تئوری مقایسه کنید و در قالب یک فایل pdf آن را توضیح دهید .

مشخصات مدار به صورت زیر است و فایل اصلی پروژه هم قرار داده شده.

 Open Loop DC Gain ≥ 45 dB 

 Power Consumption ≤ 180

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 175 میانگین امتیاز
  • 175
   مهندسی برق
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  در 3 روز