پروژه تحلیل با نرم افزار SPSS شامل چه جزئیاتی است:

با استفاده از نرم افزار spss باید تحلیلی روی داده های یک پرسش نامه انجام شود. پایان نامه نیست، فقط در حد یک پروژه.
پرسش نامه شامل متغیرهای وابسته و مستقل است که مجموعا 30 پرسش دارد. محدودیت زمانی دارم. کمتر از 3 روز باید انجام بشه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   پردازش داده ها
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 3 روز