پروژه کد نویسی فرم درخواستی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

ادامه پروژه قبل :

برای یادآوری مجدد موارد خواسته شده را یادآوری می کنم :

بنده نیاز به فرمی دارم که در نهایت کد آنرا بتوانم در برگه وردپرس اجرا کنم ( نمی خواهم از افزونه های معمول فرم ساز استفاده کنم ، فقط یک فرم دارم برای یک برگه )

توضیح درخواست :

این فرم شامل 3 بخش است که بخش اول و سوم  قبلا انجام شده و نیاز به بازبینی و باز چینی دارد

بخش اول :

برای محاسبه قیمت انتخاب یکی از کادر های 1 یا 2 و هر سه کادر 3 و 4 و 5 الزامی باشد

نکات :

تمامی موارد فرم باید در صورت پر نمودن و یا تیک خوردن توسط کاربر قابلیت ارسال به ایمل مدیر را داشه باشند ( حتی قیمت محاسبه شده هم ارسال شود )

موارد ارسالی به ایمیل واضح و مشخص باشد مثلا اگز کاربر از گزینه 6 یکی را انتخاب نمود همان فقط به ایمیل ارسال شود

استاندارد utf8 رعایت شود و پیغام های خطا یا راهنما واضح برای کاربر قابل نمایش باشند

امکان تغییر اعداد و نوشته ها بعدا در قسمت کد توسط مدیر محیا باشد


فرمول در فایل ورد پیوستی ارسال می شود


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7618 میانگین امتیاز
  • 5838
   HTML
  • 9928
   PHP
  • 7088
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 100
   HTML
  • 1085
   PHP
  • 485
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 35 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 75
   PHP
  • 30
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز