پروژه ایجاد محتوا و پست اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

  1. ورود اطلاعات و عکس محصولات از وبسایت به اینستاگرام
  2. مدت درج پست ها طی سه روز
  3. لینک مربوط به کالاها داده میشود که اطلاعات و عکسها از آنجا کپی شود
  4. دست مزد درج و ایجاد هر پست اینستاگرام ۱۰۰۰ تومان

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند