پروژه طراحی کاور DVD شامل چه جزئیاتی است:

طبق هماهنگی قبلی

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 1110 میانگین امتیاز
    • 1110
      ادوبی فوتوشاپ
    در 5 روز