پروژه ترجمه متن ساده شامل چه جزئیاتی است:

 • حدود 14000 کلمه در قالب دو فایل word هر کدام با  117 پاراگراف مجزا
 • ترجمه از زبان انگلیسی 
 • متن غیر تخصصی و ساده است
 • مهلت انجام حداکثر ده روز
 • مبلغ پیشنهادی برای کل 
 • نمونه متن در فایل ضمیمه قرار داده شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6818 میانگین امتیاز
  • 8373
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 5819 میانگین امتیاز
  • 5659
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1795 میانگین امتیاز
  • 1795
   ترجمه
  • 1795
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1517 میانگین امتیاز
  • 1517
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز