پروژه طراحی فونت شامل چه جزئیاتی است:

طراحی یک فونت خوشنویسی با رویکرد کودکانه

برای تهیه یک مجموعه خوشنویسی برای کودکان در یک نشر معتبر


درج نام طراح فونت روی جلد کتاب

سبک فونت حالت خودکاری باشه

مشابه تصویر ضمیمه شده

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1495 میانگین امتیاز
  • 2990
   طراحی گرافیک
  • 0
   توسعه فونت
  در 7 روز
 • 2150 میانگین امتیاز
  • 2150
   طراحی گرافیک
  در 14 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 750
   طراحی گرافیک
  در 20 روز
 • 2332 میانگین امتیاز
  • 2332
   طراحی گرافیک
  در 7 روز