پروژه ترجمه از انگلیسی به فارسی (ترجمه فایل صوتی انگلیسی) شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل صوتی 45 دقیقه ای انگلیسی هست که می خوام متن انگلیسی آن استخراج شود و سپس یک ترجمه دقیق فارسی برای آن نوشته شود. (متن انگلیسی و فارسی باید دقیق باشد).

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 863 میانگین امتیاز
  • 604
   ترجمه
  • 1123
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 305 میانگین امتیاز
  • 510
   ترجمه
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز