پروژه ترجمه مقاله حسابداری در خصوص اقلام تعهدی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی در زمینه حسابداری خلاصه ای از چند مقاله در خصوص حسابداری و وپیش بینی اقلام تعهدی و درآمد

بسیار مهم است که ترجمه بصورت تخصصی و با استفاده از واژه های تخصصی انجام پذیرد و ترجیحا مترجم حسابداری بداند

نمونه ای از متن:

This paper investigates the relation between accrual reliability and earnings persistence. The paper builds on the work of Sloan (1996), who shows that the accrual component of earnings is less persistent than the cash flow component of earnings and attributes this difference to the greater subjectivity of accruals.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6818 میانگین امتیاز
  • 8373
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 7722 میانگین امتیاز
  • 7982
   ترجمه
  • 7463
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1238 میانگین امتیاز
  • 1222
   ترجمه
  • 1255
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز