پروژه ترجمه مقاله حسابداری در خصوص اقلام تعهدی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی در زمینه حسابداری خلاصه ای از چند مقاله در خصوص حسابداری و وپیش بینی اقلام تعهدی و درآمد

بسیار مهم است که ترجمه بصورت تخصصی و با استفاده از واژه های تخصصی انجام پذیرد و ترجیحا مترجم حسابداری بداند

نمونه ای از متن:

This paper investigates the relation between accrual reliability and earnings persistence. The paper builds on the work of Sloan (1996), who shows that the accrual component of earnings is less persistent than the cash flow component of earnings and attributes this difference to the greater subjectivity of accruals.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11586 میانگین امتیاز
  • 11849
   ترجمه
  • 11324
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 1818 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1893 میانگین امتیاز
  • 1820
   ترجمه
  • 1966
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز