پروژه ترجمه مقاله حسابداری در خصوص اقلام تعهدی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی در زمینه حسابداری خلاصه ای از چند مقاله در خصوص حسابداری و وپیش بینی اقلام تعهدی و درآمد

بسیار مهم است که ترجمه بصورت تخصصی و با استفاده از واژه های تخصصی انجام پذیرد و ترجیحا مترجم حسابداری بداند

نمونه ای از متن:

This paper investigates the relation between accrual reliability and earnings persistence. The paper builds on the work of Sloan (1996), who shows that the accrual component of earnings is less persistent than the cash flow component of earnings and attributes this difference to the greater subjectivity of accruals.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11470 میانگین امتیاز
  • 9940
   ترجمه
  • 13001
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 16379 میانگین امتیاز
  • 16707
   ترجمه
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 3581 میانگین امتیاز
  • 3581
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز